Kit pin BF e isolanti Speed Revolution

Il kit comprende:

  • pin BF Speed Revolution
  • isolante superiore
  • isolante inferiore